Vanja Marić

 Head of Project Management

Vanja je na četvrtoj godini studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Novinarstvo i Komunikologija. U AIESEC-u u Srbiji odgovorna je za sve projekte koje organizuje naša organizacija, a među njima je i New Leaders Conference. 

2.30 - 3.30 PM Seminar

Subota 15. Nov

Marketing Matters!

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

3.30 - 4.30 PM Workshop

Subota 15. Nov

Reinventing Experiences

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

4.30 - 5.30 PM Seminar

Subota 15. Nov

Cultures of Creativity

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

6.30 - 7.30 PM Workshop

Subota 15. Nov

Human Centered Design

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform

5.30 - 6.30 PM Seminar

Subota 15. Nov

Little Tricks From The Dark Corners

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamics change? Find out from those leading the charge. How you transform