Milijana Mešterović

Content Manager

Milijana je na trećoj godini studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Operacioni Menadžment. U organizacionom timu zadužena je za kreiranje sadržaja radionica, agendu, kao i za komunikaciju sa govornicima.