Jelena Stanić

Logistics Manager

Jelena je na trećoj godini studija na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, na smeru Vaspitač. U organizacionom timu zadužena je za logistiku.