Jana Jovanović

Partners Experience Manager

Jana je na drugoj godini studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Operacioni Menadžment. U organizacionom timu zadužena je za sklapanje partnerstva i komunikaciju sa sponzorima i  PR partnerima.