Ivana Stevanović

Marketing Manager

Ivana je na trećoj godini na Univerzitetu Educons u Novom Sadu, na smeru Menadžment i Biznis u Turizmu. U organizacionom timu zadužena je za celokupan marketing što podrazumeva osmišljavanje i kreiranje vizuala i kampanja za društvene mreže, kao i za promociju konferencije.